Aktuality ze školy

 •  

  Předškoláčci zkoumali přírodu i člověka

  V pátek 2. 11. 2018 naši školu navštívili předškoláčci z MŠ na ulici Patrice Lumumby 14.

  Žákyně z devátého ročníku, pod vedením paní učitelky Blažejové, si pro ně připravily ukázkovou hodinu, v níž děti poznávaly různé přírodniny, pozorovaly mikroskopem velmi drobné organismy a zkoumaly opěrnou a orgánovou soustavu člověka.

  Předškoláčci si na modelu sami vyzkoušeli, kde se jednotlivé vnitřní orgány v lidském těle nacházejí a seznámili se s jejich funkcemi.

   

  Všem se hodina s přírodovědnou tématikou moc líbila.

   

   

  Zpracovala Mgr. Karla Blažejová


 •  

  Výsledky sběrové akce - PODZIM 2018

  Od 15. do 24. října 2018 proběhla podzimní sběrová soutěž, do které se zapojilo 198 žáků naší školy.

  Nasbírali celkem 12 285 kg papíru, z toho 1 155 kg přispěli učitelé a zaměstnanci školy.

     
     

  Poděkování patří všem žákům a jejich rodičům, učitelům i zaměstnancům školy, kteří se do akce aktivně zapojili nebo pomáhali při její organizaci.

   

  Výsledky:

   1. stupeň  8 103 kg          
   2.…

 •  

  Oslava 100 let naší země

  Páteční den ve škole před státním svátkem 28. října začal pro všechny děti velmi netradičně. Paní asistentka Zuzana Pekařová, oblečena podle módy před sto lety, je vítala chlebem a solí. Ve třídách se ten den žáci neučili matematiku ani anglický jazyk, ale dozvídali se mnoho informací o historii naší země.

  Poslouchali Smetanovu hudbu opěvující krásy naší vlasti, společně si zazpívali Masarykovu oblíbenou píseň Ach synku, synku, s úctou vyslechli státní hymnu. Ti menší si četli příběhy dětí ze začátku 20. století, malovali státní vlajku, mapku naší republiky, navrhovali poštovní známky, vytvářeli papírové koláže.

  <span style="line-height: 107%; font-family: ‚Calibri‘,sans…


 •  

  Broučkiáda

  22. října 2018 proběhla na naší škole tradiční akce „Broučkiáda“. V 18 hodin se děti se svými rodiči sešli v zahradě za budovou školy. Vybaveni kostýmy a lampiony jsme si nejdřív popovídali u druzích a užitečnosti hmyzu. Za doprovodu písniček jsme se rozcvičili a proběhli.

  Postupně se stmívalo, a tak jsme se vydali vycházkovým krokem k lesu. Za úplné tmy jsme došli na palouček poblíž místním známé Koliby a v kruhu toto setkání ukončili společným zpěvem písně…


 •  

  Vodící pes ve škole

  Dne 12. října 2018 proběhla na naší škole ve třídách prvního stupně beseda s panem Ladislavem Holbou, pánem, který kvůli svému handicapu má k dispozici vodícího psa, labradora jménem Ami. Mohl nám tak předvést a přiblížit, jak probíhá jeho běžný den.

  Děti se také dozvěděly o výcviku, vybavení a zacházení s těmito pomocníky. Mohly si vyzkoušet, jak komunikovat a pomoct slepému nebo hluchoslepému člověku s příslušnou holí. Pan Holba trpělivě odpovídal na otázky dětí.

  Přednáška byla zajímavá a přínosná.

   

  Za organizátory akce Mgr. Dagmar Šedlbauerová


 •  

  Ocenění žákyň za záchranu lidského života starostou městského obvodu Ostrava-Jih Martinem Bednářem

  Život člověka, který se z vážných zdravotních důvodů ocitl na hranici života a smrti, zachránily začátkem září na ulici v Ostravě-Zábřehu žákyně naší školy. Přivolaly rychlou lékařskou pomoc a do jejího příjezdu poskytovaly dle pokynů operátorky první pomoc. Za příkladné chování byly žákyně hodnoceny pochvalou ředitele školy a dne 18. 10. 2018 u příležitosti Mezinárodního dne záchrany života, jim za účasti regionální televize POLAR, přišel vyjádřit uznání také starosta městského obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář.

  Starosta Martin Bednář zachránkyně navštívil přímo v jejich osmé třídě, jmenovitě Michaelu Zientkovou, Kateřinu Honzkovou a Terezu Lyčkovou, kde jim při poděkování a vyjádření uznání za jejich čin předal květiny a dárky. „Velice oceňuji, že dívky nebyly lhostejné a pustily se do boje o lidský život. Právě dnes se v rámci Evropského dne záchrany života připomíná, jak důležité je umět v situaci, kdy se skutečně počítá každá vteřina, poskytnout pomoc. Nezapomínejme, že kdokoli z nás může takovou pomoc někdy potřebovat.“

  Evropský den záchrany života <…


 •  

  PARTICIPACE 2018 na ZŠ Kosmonautů 13

  „Pébéčko“ neboli školní varianta participativního rozpočtování podpořeného Statutárním městem Ostrava Městským obvodem Ostrava – Jih přinesla okamžité i dlouhodobé benefity všem zúčastněným stranám. Zábavně – motivační formou získali žáci cenné zkušenosti, procvičili si teoretické znalosti a v praxi mohli sledovat výsledek svého úsilí. Stali se součástí přímé demokracie v praxi, začlenili se do rozhodování o proměně školy a své projektové návrhy se naučili prezentovat ostatním.

   

  Moderátoři a jeho 2 pomocníci připravili prezentace do hlasování šesti postupujících projektů, které představili v žákovské reklamní kampani spolužákům na společném setkání v tělocvičně naší školy.

  Všichni žáci se v poslední fázi projektu zúčastnili on-line hlasování prostřednictvím přiděleného unikátního PIN kódu s možností udělit 2 kladné hlasy rozdělené mezi projekty, v rámci aplikace D21, které proběhlo v týdnu od 1. 10. – 5. 10. 2018 napříč školou.

  Celkem hlasovalo 326 žáků z 332 možných a 55 % podíl hlasů získal projekt <strong…


 •  

  Mezinárodní soutěž Přírodovědný KLOKAN 2018

  Naše škola se jako každoročně zúčastnila mezinárodní přírodovědné soutěže Klokan. Soutěž je připravena pro žáky osmých a devátých tříd, celkem se zúčastnilo 53 žáků těchto tříd.

   

  Nejlepší žáci jednotlivých tříd:

   

  Kategorie Kadet, 9. </span…


 •  

  PARTICIPACE 2018 na ZŠ Kosmonautů 13

  První ročník Pébéčka úspěšně pokračuje! Proběhla žákovská reklamní kampaň…

  Moderátoři a jeho 2 pomocníci připravili prezentace do hlasování šesti postupujících projektů, které představili v žákovské reklamní kampani spolužákům na společném setkání v tělocvičně naší školy.

  Všichni se již těší na on-line hlasování prostřednictvím 2 kladných hlasů rozdělených mezi projekty, v rámci aplikace D21, které proběhne v týdnu od 1. 10. – 5. 10. 2018 napříč školou.

   

  Projekty s nejvyšším počtem hlasů budou následně zrealizovány.

   

   

  Za PR tým školy:

  Šárka Soviarová,…


 •  

  Koloběžkové závody 2018

  Ve čtvrtek 20. září 2018 čekal na prvňáky a druháky další ročník koloběžkových závodů. Někteří závodníci přijeli na koloběžce už ráno do školy, ostatním ji odpoledne přivezli jejich rodiče. Všichni jsme se pak sešli v 15 hodin před školou.

  Nejdříve jsme si prošli trať, která byla vyznačena šipkami, aby se nám při samotném závodě nikdo neztratil. A pak se děti ve dvojicích řadily na start. Své síly přišlo vyzkoušet 32 závodníků. Závodní okruh byl dlouhý, sluníčko pálilo, takže podmínky na trati byly docela náročné. Za velkého povzbuzování fanoušků z řad rodičů, sourozenců a kamarádů nakonec všichni zdárně dojeli do cíle. Užili jsme si příjemné odpoledne, k jehož hladkému průběhu přispěly i žákyně z 9. třídy, za což jim velmi děkujeme. 

  A jak to nakonec dopadlo:

   

  <p style="text…