Aktuality ze školy

 •  

  Předškoláček na PLANETĚ PŘÍRODY

  Ve středu 23. října 2019 naše škola opět přivítala budoucí školáčky v rámci projektu „Předškoláček“. Na druhé planetě, Planetě přírody, děti poznávaly přírodu a člověka.

   

  V odborné učebně ve třetím patře předškoláčky přivítali zkušenější starší kamarádi z 9. třídy. S jejich pomocí si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli, pod mikroskopem pozorovali blechu, veš a křídlo včely. Nebáli se ani torza lidského těla a prozkoumali složení lidského oka, ucha i srdce. Ti nejstatečnější si dokonce podali ruku s kostlivcem.

  Odpoledne na Planetě přírody je za námi, ale už nyní se těšíme na příští středu 6. 11. 2019, kdy Vás srdečně zveme na Planetu s cizincem, aktivitu zaměřenou na anglický jazyk.

  S sebou si…


 •  

  Výsledky sběrové akce PODZIM 2019

  Od 14. do 22. října 2019 proběhla na naší škole podzimní sběrová soutěž, do které se zapojili 172 žáci. Nasbírali celkem 11 274 kg papíru, z toho 959 kg učitelé a zaměstnanci školy.

   

  Poděkování patří všem žákům a jejich rodičům, peda­gogickým pracovníkům i za­městnancům školy, kteří se do akce aktivně zapojili nebo pomáhali při její organizaci.

   

  Výsledky:

  1. stupeň

  6 963 kg          

  2. stupeň

     4 311 kg        

 •  

  Broučkiáda

  Ve středu 16. října 2019 proběhlo na naší škole podzimní uspávání broučků, tradiční „Broučkiáda“ pro žáky prvního stupně.

  Za dětmi přišel zbloudilý mravenec Kvído s kamarádkou Beruškou a Motýlkem a poprosily děti, aby už je odvedli na zimu do lesa. Děti si se zvířátky zahrály na školu, zatančily si s nimi taneček a vydali se světýlky a lampiony na cestu. Cesta byla pohodová a veselá. Dlouhý průvod došel za úplné tmy až na palouček k nedaleké Kolibě, kde všichni společně v kruhu zazpívali broučkům ukolébavku. S perníkem v ruce a přáním „Dobré noci“ se pak všichni rozešli domů.

   

   

  <p…

 •  

  Příběhy bezpráví

  Projekt „Příběhy bezpráví“ vznikl v roce 2005 a jeho cílem je mladším generacím přiblížit historické okolnosti, které ovlivňovaly životy lidí ve společnosti. Žákům je prostřednictvím filmové projekce a následné besedy s pamětníky připomenuto, že současná svoboda není samozřejmá a že je třeba ji chránit.

   

  Naše škola se tento rok poprvé zapojila do projektu „Příběhy bezpráví“, v rámci kterého si v listopadu 2019 připomeneme 30. výročí pádu železné opony v bývalém Československu.

  Žáci si ve skupinkách připraví projekty na důležitá historická témata, ty pak následně odprezentují před pamětnicí z Domova pro seniory Čujkovova Ostrava-Zábřeh. Po prezentaci proběhne promítání filmu, který škola obdrží od organizátorů projektu. Poté bude probíhat beseda s pamětnicí a žáci budou mít možnost pokládat otázky člověku, který danou dobu prožil na vlastní kůži.

  Projekt se uskuteční…


 •  

  Předškoláčci na PLANETĚ POHYBU

  Ve středu 9. 10. 2019 jsme u nás ve škole přivítali předškoláčky při společném sportování na první planetě, PLANETĚ POHYBU.

   

  V rámci seznámení s prostředím školy bylo pro děti a jejich rodiče připraveno sportovní odpoledne plné sportovního vyžití. Na pěti stanovištích si mohly děti vyzkoušet opičí dráhu, slalom s florbalkou, hod kroužky na cíl, střelbu do brány a běh s pexesem.

  Při příchodu předškoláčci obdrželi Průkaz kosmonauta, do kterého budou sbírat razítka za účast v jednotlivých planetách.

  Děti si odpoledne náramně užily a na závěr dostaly sladkou odměnu.

  Všichni se již těšíme na další setkání, kdy Vás ve středu 23. 10. 2019, zveme na PLANETU PŘÍRODY, aktivitu…


 •  

  Opékání párků

  Dne 26.9. proběhlo na naší škole, sice až na druhý pokus, podvečerní opékání párků. Počasí nám v naplánovaném termínu bohužel nepřálo, ale o týden později se nakonec umoudřilo. A stálo to za to!

   

  Zúčastnili se ho žáci prvních a druhých ročníků společně se svými rodiči, sourozenci a rodinnými příslušníky. Žáci tak měli možnost v odpoledních hodinách utužit své třídní vztahy s ostatními spolužáky, poznat své paní učitelky trošku z jiné perspektivy než tak, jak ji znají za katedrou, a rodiče si mohli popovídat o svých…


 •  

  Předškoláček startuje!

  Od 9. října 2019 se v daných termínech od 16:00 – 16:45 hodin opět hlásí o slovo Předškoláček a jeho báječné putování po 13 planetách. Srdečně tímto zveme všechny předškoláčky a jejich rodiče k příjemným setkáváním do naší školy, kde budete moci sportovat, tvořit, zpívat a objevovat, ale hlavně se můžete seznámit se školou, která bude po prázdninách ta vaše!

   

  9.10. PLANETA POHYBU  

  Aktivita zaměřená na sportovní činnost. S sebou si přineste cvičební úbor a sportovní obuv.

  23.10. PLANETA PŘÍRODY 

  Aktivita zaměřená na poznávání přírody. S sebou si přineste přezůvky.

  6.11. PLANETA S CIZINCEM

  Aktivita zaměřená na anglický jazyk. S sebou si přineste přezůvky.

  20.11. PLANETA KOUZEL A VĚDY

  Aktivita zaměřená na fyzikální a chemické…


 •  

  Koloběžkové závody

  Ve čtvrtek 19. září 2019 se uskutečnil další ročník koloběžkových závodů, kterého se už tradičně účastnili žáci z prvních a druhých tříd. Někteří závodníci přijeli na koloběžce už ráno do školy a zaparkovali si je v šatně. Ostatním je odpoledne přivezli jejich rodiče.

   

  Na trati se sešlo 25 závodníků. Nejdříve se po šipkách vydali na prohlídku tratě, aby se při samotném závodě neztratili. Pak už se ve dvojicích řadili na start. Za velkého povzbuzování fanoušků z řad rodičů a sourozenců všichni náročný okruh zvládli a v pořádku dorazili do cíle. Odměnou jim byla sladká svačinka.

  V tomto ročníku jsme zkusili i novou disciplínu – závod rodičů a…


 •  

  Začátek školního roku 2019/2020

  V pondělí 2. září 2019 naše škola opět ožila dětskými hlasy. Tento den je nejvýznamnější tradičně pro prvňáčky, kterým začíná nová etapa jejich života. Ale také žáci 9. třídy zažívají důležitý školní rok, neboť končí cestu základního vzdělávání.

  Naše nové prvňáčky s úsměvem očekávaly paní učitelky, které se na všechny děti moc těšily. Po zasednutí do lavic a  prvním zazvonění tohoto školního roku se třídami rozezněla státní hymna České republiky. Následně pan ředitel Mgr. Pavel Olšovský všechy žáky, rodiče, pedagogický i nepedagogický personál slavnostně přivítal v novém školním roce a ve svém projevu popřál všem mnoho úspěchů.

  Prvňáčkům přejeme, ať se jim v naší škole líbí, najdou si nové kamarády a ve své paní třídní učitelce dobrou rádkyni a oporu.

  Rodičům pak přejeme hodně trpělivosti a pochopení zejména v…


 •  

  Hráli jsme divadlo!

  Děti ze 3.B se v úterý 25.6. 2019 sešly odpoledne se svými rodiči v tělocvičně, aby potřetí a naposledy předvedly divadelní představení o králi Artušovi.

   

  Od konce března do konce května nacvičovaly po chvilkách scénář, přibývaly kulisy i nápady na kostýmy a rekvizity. A pak už přišlo první představení pro druháky, pak pro prvňáky. Pomalu opadala nervozita, jaké to bude, a jak se bude představení líbit. Každé z představení…