Aktuality ze školy

 •  

  Inovace školního rozhlasu

  Po opravě a modernizaci vstupního vestibulu školy proběhla na přelomu října a listopadu 2018 inovace školního rozhlasu v celém školním objektu. Ve všech učebnách a kabinetech byly nainstalovány nové moderní reproduktory.

  Oprava je dokončena a my se opět můžeme těšit na pravidelná páteční žákovská vysílání.

  Nezapomeňme však, že školní rozhlas slouží…


 •  

  Návštěva Světa techniky

  Svět techniky v oblasti Dolních Vítkovic nabízí pro základní a střední školy různé druhy vzdělávacích programů. Využili jsme jejich nabídku a zvolili si výukový program Robotika.

  V teoretické části se žáci našeho 8. ročníku seznámili s pojmem robot. Nejen školákům je známo, že autorem tohoto slova je Josef Čapek a proslavil ho jeho bratr Karel. 

  Žáci se seznámili také s přístroji – roboty, které běžně denně používají. Zhlédli několik krátkých…


 •  

  Nové knihy školní knihovny

  Čtenářství má v naší škole zelenou. Školní knihovna se opět rozrostla o nové knihy plné dobrodružných, tajuplných a humorných příběhů a zkrátka nepřijdou ani zvídavé děti, které v knihách hledají informace, zábavu a ponaučení.

  V rámci dotace Statutárního města Ostrava na realizaci našeho projektu „Podpora volnočasových činností“ jsme do školní knihovny zakoupili řadu knižních titulů pro čtenáře všech věkových kategorií.  Žáci si je mohou i se stávajícím knižním fondem vypůjčit vždy v úterý o velké přestávce a po osobní domluvě s paní učitelkou Trojkovou také v náhradním termínu.

   

  <span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size:…


 •  

  Předškoláčci zkoumali přírodu i člověka

  V pátek 2. 11. 2018 naši školu navštívili předškoláčci z MŠ na ulici Patrice Lumumby 14.

  Žákyně z devátého ročníku, pod vedením paní učitelky Blažejové, si pro ně připravily ukázkovou hodinu, v níž děti poznávaly různé přírodniny, pozorovaly mikroskopem velmi drobné organismy a zkoumaly opěrnou a orgánovou soustavu člověka.

  Předškoláčci si na modelu sami vyzkoušeli, kde se jednotlivé vnitřní orgány v lidském těle nacházejí a seznámili se s jejich funkcemi.

   

  Všem se hodina s přírodovědnou tématikou moc líbila.

   

   

  zpracovala Mgr. Karla Blažejová


 •  

  Výsledky sběrové akce - PODZIM 2018

  Od 15. do 24. října 2018 proběhla podzimní sběrová soutěž, do které se zapojilo 198 žáků naší školy.

  Nasbírali celkem 12 285 kg papíru, z toho 1 155 kg přispěli učitelé a zaměstnanci školy.

     
     

  Poděkování patří všem žákům a jejich rodičům, učitelům i zaměstnancům školy, kteří se do akce aktivně zapojili nebo pomáhali při její organizaci.

   

  Výsledky:

   1. stupeň  8 103 kg          
   2.…

 •  

  Oslava 100 let naší země

  Páteční den ve škole před státním svátkem 28. října začal pro všechny děti velmi netradičně. Paní asistentka Zuzana Pekařová, oblečena podle módy před sto lety, je vítala chlebem a solí. Ve třídách se ten den žáci neučili matematiku ani anglický jazyk, ale dozvídali se mnoho informací o historii naší země.

  Poslouchali Smetanovu hudbu opěvující krásy naší vlasti, společně si zazpívali Masarykovu oblíbenou píseň Ach synku, synku, s úctou vyslechli státní hymnu. Ti menší si četli příběhy dětí ze začátku 20. století, malovali státní vlajku, mapku naší republiky, navrhovali poštovní známky, vytvářeli papírové koláže.

  <span style="line-height: 107%; font-family: ‚Calibri‘,sans…


 •  

  Broučkiáda

  22. října 2018 proběhla na naší škole tradiční akce „Broučkiáda“. V 18 hodin se děti se svými rodiči sešli v zahradě za budovou školy. Vybaveni kostýmy a lampiony jsme si nejdřív popovídali u druzích a užitečnosti hmyzu. Za doprovodu písniček jsme se rozcvičili a proběhli.

  Postupně se stmívalo, a tak jsme se vydali vycházkovým krokem k lesu. Za úplné tmy jsme došli na palouček poblíž místním známé Koliby a v kruhu toto setkání ukončili společným zpěvem písně…


 •  

  Vodící pes ve škole

  Dne 12. října 2018 proběhla na naší škole ve třídách prvního stupně beseda s panem Ladislavem Holbou, pánem, který kvůli svému handicapu má k dispozici vodícího psa, labradora jménem Ami. Mohl nám tak předvést a přiblížit, jak probíhá jeho běžný den.

  Děti se také dozvěděly o výcviku, vybavení a zacházení s těmito pomocníky. Mohly si vyzkoušet, jak komunikovat a pomoct slepému nebo hluchoslepému člověku s příslušnou holí. Pan Holba trpělivě odpovídal na otázky dětí.

  Přednáška byla zajímavá a přínosná.

   

  Za organizátory akce Mgr. Dagmar Šedlbauerová


 •  

  Ocenění žákyň za záchranu lidského života starostou městského obvodu Ostrava-Jih Martinem Bednářem

  Život člověka, který se z vážných zdravotních důvodů ocitl na hranici života a smrti, zachránily začátkem září na ulici v Ostravě-Zábřehu žákyně naší školy. Přivolaly rychlou lékařskou pomoc a do jejího příjezdu poskytovaly dle pokynů operátorky první pomoc. Za příkladné chování byly žákyně hodnoceny pochvalou ředitele školy a dne 18. 10. 2018 u příležitosti Mezinárodního dne záchrany života, jim za účasti regionální televize POLAR, přišel vyjádřit uznání také starosta městského obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář.

  Starosta Martin Bednář zachránkyně navštívil přímo v jejich osmé třídě, jmenovitě Michaelu Zientkovou, Kateřinu Honzkovou a Terezu Lyčkovou, kde jim při poděkování a vyjádření uznání za jejich čin předal květiny a dárky. „Velice oceňuji, že dívky nebyly lhostejné a pustily se do boje o lidský život. Právě dnes se v rámci Evropského dne záchrany života připomíná, jak důležité je umět v situaci, kdy se skutečně počítá každá vteřina, poskytnout pomoc. Nezapomínejme, že kdokoli z nás může takovou pomoc někdy potřebovat.“

  Evropský den záchrany života <…


 •  

  PARTICIPACE 2018 na ZŠ Kosmonautů 13

  „Pébéčko“ neboli školní varianta participativního rozpočtování podpořeného Statutárním městem Ostrava Městským obvodem Ostrava – Jih přinesla okamžité i dlouhodobé benefity všem zúčastněným stranám. Zábavně – motivační formou získali žáci cenné zkušenosti, procvičili si teoretické znalosti a v praxi mohli sledovat výsledek svého úsilí. Stali se součástí přímé demokracie v praxi, začlenili se do rozhodování o proměně školy a své projektové návrhy se naučili prezentovat ostatním.

   

  Moderátoři a jeho 2 pomocníci připravili prezentace do hlasování šesti postupujících projektů, které představili v žákovské reklamní kampani spolužákům na společném setkání v tělocvičně naší školy.

  Všichni žáci se v poslední fázi projektu zúčastnili on-line hlasování prostřednictvím přiděleného unikátního PIN kódu s možností udělit 2 kladné hlasy rozdělené mezi projekty, v rámci aplikace D21, které proběhlo v týdnu od 1. 10. – 5. 10. 2018 napříč školou.

  Celkem hlasovalo 326 žáků z 332 možných a 55 % podíl hlasů získal projekt <strong…