Aktuality ze školy

 •  

  Vyhláška o hodnocení žáků

  Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

  Úplné znění ke dni 27. 4. 2020 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.

  211/2020 Sb.

  VYHLÁŠKA


  ze dne 27. dubna 2020


  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


  § 1<…


 •  

  Informace k online výuce od 25. 5. 2020

  Vážení rodiče, milí žáci, z rozhodnutí vedení naší školy přechází výuka žáků 2. stupně od 25. 5. 2020 na online výuku v prostředí Google Classroom. Veškerá zadání i s přílohami budou od 12. týdne k dispozici v tomto systému. Postup, jak se přihlásit do Google Classroom a jak s programem pracovat, naleznete v níže uvedeném odkazu.

   

  Prostředí se zadáním na 12. týden je přístupné od čtvrtku 21. 5. 2020. Prosíme Vás, abyste dle pokynů ve videu co nejdříve provedli aktivaci žákovského účtu a nastudovali způsob práce a odevzdávání vypracovaných zadání zpět vyučujícím.

  Zadání na konkrétní týden má určen termín splnění, pokud termín nedodržíte, nebude možno po termínu úkol odevzdat.

  Prosíme Vás o spolupráci, chápeme, že je to něco nového, ale ve výsledku to zjednoduší a zefektivní výuku na dálku Vám i pedagogům. Odpadne zdlouhavé vkládání příloh do Vašich emailů i jejich zpracování vyučujícími. S…


 •  

  Časový harmonogram příchodu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

  Vážení rodiče, dovolujeme si Vás seznámit a zároveň požádat o dodržování časového harmonogramu příchodu Vašich dětí ke škole, aby nedocházelo ke shromažďování rodičů a žáků před budovou školy. Děkujeme Vám za vzájemnou spolupráci.

                                            

                                                    Časový harmonogram tříd

   

  <b style="mso-bidi…


 •  

  POVINNOSTI ŽÁKŮ PŘI NÁVRATU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020

  Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení o ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 oznámeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  Žáci a všichni zaměstnanci školy musí dodržet řadu krizových opatření. Osoby nesmí podléhat karanténě a nesmí vykazovat známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci, jako je například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu.

  Zákonní zástupci žáků vyplní a podepíší formulář „Čestné prohlášení“ o bezinfekčnosti dítěte. Formulář ke stažení naleznete na našich webových stránkách v sekci „Dokumenty  ZŠ“.  V případě, že nemáte doma či v práci možnost dokument stáhnout a následně…


 •  

  Domácí úkoly

  Domácí úkoly a výukové zdroje v aplikaci Bakaláři na webu naší školy.

   

  Vážení rodiče,

  rozšířili jsme pro Vás a Vaše děti v aplikaci Bakaláři distan­ční vzdělávání.

  V této aplikaci naleznete v levém menu oddíl Domácí úkoly, kde jsou pravidelně zadávány domácí úkoly pro Vaše děti. Dále naleznete v levém menu oddíl Výukové zdroje, kde můžete dohledat do příslušných profilových předmětů potřebné materiály.

   

  Odkaz pro aktuální domácí úkoly:

  https://www.zskosmonautu13.cz/…dokumenty-zs…


 •  

  Informace pro rodiče budoucích prvňáčků na šk. rok 2020/2021

  Vážení rodiče, máme radost, že jste si vybrali právě naši školu! Nástup dítěte do školy bývá pro děti i rodiče významným životním krokem. Těšíme se na vzájemnou spolupráci s Vámi. V přiloženém Oznámení naleznete seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání.


 •  

  Zápis 2020-2021

  Vážení rodiče, děkuji Vám za Váš zájem, přihlásit dítě na naši školu. Věřte mi, že v této pohnuté a nelehké době, která na nás všechny dopadá, jsme tu pro Vás a že si toho velmi vážíme! Nerezignujeme na výuku a dále budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom naplnili naši školní vizi: „S námi Vaše dítě zažije raketový start ve vzdělávání…“

  Mgr. Pavel Olšovský, ředitel školy.

   

  Zápisy budou probíhat od 1. do 30. 4. 2020, a to zcela bez účasti dětí! Upřednostňujeme formu zaslání důležitých dokumentů elektronicky nebo poštou…

   

  Nezapomeňte, prosím, v případě osobní návštěvy školy mít na obličeji ochranné prostředky dýchacích cest (roušky apod.)!

   

  K tomu, abychom přijetí na školu zvládli co nejlépe, Vám poslouží následující informace:

   

  1. …


 •  

  Uzavření provozu mateřských škol

  Rada městského obvodu usnesením č. 2374/RMOb-Jih/1822/19 ze dne 17.3.2020 rozhodla o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19. 3. 2020 do odvolání.

   

  Rada městského obvodu usnesením č. 2374/RMOb-Jih/1822/19 ze dne 17.3.2020 rozhodla o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19. 3. 2020 do odvolání a dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v…


 •  

  Omezení z důvodu Nouzového stavu

  Vážení rodiče,

  z důvodu Vládou ČR vyhlášeného Nouzového stavu, který omezuje rovněž volný pohyb osob, Vás žádáme, abyste v době uzavření školy respektovali uvedený krizový stav. Žádáme Vás, abyste osobně řešili pouze naléhavé či neodkladné věci týkající se Vašich dětí!

  Vyhrazené úřední hodiny na sekretariátě školy pro vyzvednutí Žádosti o ošetřovné:

  23. 3. 2020          8:00 – 11:00

  dále pak vždy v pondělí, středa, pátek od 8:00 – 11:00 hod. 

  Žádosti o ošetřovné budeme zasílat elektronicky. Obracejte se na: skola@zskosmonautu13.cz

  Vždy je potřeba uvést jméno a příjmení žáka a navštěvovanou­ třídu!

   

  Úhrady v hotovosti nyní nepřijímáme!

  Č. účtu pro platby stravného a školného:

  19 – 9916080267/0100.

  Zadávejte přidělený variabilní symbol, nebo do zprávy pro příjemce uveďte příjmení žáka a třídu.<…


 •  

  Výuka v době mimořádného opatření

  Vážení rodiče, od středy 11. 3. 2020 bude probíhat výuka na naší škole vzdáleným přístupem prostřednictvím aplikace BAKALÁŘI. Žákům bude zadáváno učivo, které naleznete v sekci „domácí úkoly“. Sledujte, prosím, každý pracovní den program Bakaláři.

   

  V případě potíží s přihlášením do aplikace BAKALÁŘ, naleznete Domácí úkoly na období  11. 3. – 17. 3. 2020 

  vyvěšeny na vchodových dveřích naší školy a webových stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení“ 

  nebo přímo na tomto odkazu:

              https://www.zskosmonautu13.cz/…i-ukoly.docx