Výběrové řízení - Škola v přírodě ve školním roce 2016/2017