Vyhledávání

Vstupme do života jazykově vybaveni


V prosinci 2014 byla uvedena do provozu digitální jazyková laboratoř, jejíž realizace proběhla za finanční podpory strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 v celkové výši
2 100 996,-- Kč. 

V rámci projektu číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01573 došlo k vytvoření moderní jazykové učebny, která odpovídá současnému vývoji, výukovým trendům a metodám, a žáci 3. - 9. tříd v ní mají možnost intenzivně prohlubovat své jazykové myšlení a dovednosti.

Jazykovou laboratoř tvoří místo učitele a 24 žákovských pracovišť. Vyučující může pracovat s žáky jako celkem nebo se zaměřit individuálně na každého z nich, aniž by byla omezována činnost ostatních žáků.

Díky propojení s webovým portálem školy může každý žák ve svém jazykovém vzdělávání pokračovat i mimo vyučovací hodinu. Je ve spojení s vyučujícím, dostává zpětnou vazbu a pokyny zaměřené na jeho individuální jazykové dovednosti. Úroveň jazykového vzdělávání tak mohou sledovat i rodiče žáků.

Dodávku a technické provedení jazykové laboratoře zajistila firma AV MEDIA, a. s., vítěz výběrového řízení.

 

Mgr. Radmila Trojková
© 2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace | Webdesign: Lukáš Stankovič.