Vyhledávání

Pokyny pro platbu za stravné

 


 

Měsíční platba stravné + školné od 1. 9. 2016


Od září 2016 dochází ke změně způsobu a výše platby za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. Stravné i úplata za předškolní vzdělávání se budou hradit samostatnými příkazy na číslo účtu19-9916080267/0100 (každé pod jiným specifickým symbolem).


 


 • Platbu za stravné v plné výši 759,- Kč (děti s odkladem školní docházky =  OŠD 805,-Kč) zasílejte na účet školy pod specifickým symbolem „stravné“).

   

  strava celodenní  33,- Kč / den  

  strava polodenní  26,- Kč / den (děti s OŠD 28,- Kč)

   

  Podle vyhlášky 107/2005 děti, které dovrší 7let ve školním roce 2016/2017  jsou zařazeny do kategorie starších a těch se týkají ceny stravy: 35,-Kč / den.

   

 • Platbu za úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 380,- Kč zasílejte na účet školy pod specifickým symbolem „školné“.

   

  V případě docházky dítěte 4 hod./denně činí výše úplaty za předškolní vzdělávání 253,-Kč měsíčně.

   

  Děti, které budou odcházet do ZŠ v září 2017, jsou od platby školného osvobozeny, pokud nebyly osvobozeny již v předcházejícím školním roce.

   

  !!! Uvádějte, prosím, variabilní a specifický symbol ve vlastním zájmu!!! Předejdete případným nesrovnalostem!

   

  Prosím, uhraďte platbu včas. V případě, že nebude platba uhrazena v plné výši, Vaše dítě nebude do MŠ přijato. Platba musí být na účtu školy nejpozději k 27. dni v předešlém měsíci.

   

  Provoz naší MŠ: 6.00 – 17.00hod.

  Omluvy dítěte na tel. 59 67 48 155

   

  Tyto platby nabývají v platnost od 01.09.2016


Režim dětí MŠ

 


 

06:00 - 08:55 hod scházení dětí, hry a řízené činností, tělovýchovné chvilky
08:55 - 11:30 hod hygiena, dopolední svačinka, dokončení řízené činnosti
poslech pohádky - dle počasí a ročního období na šk. zahradě
pobyt venku
11:30 - 12:30 hod hygiena, oběd
12:30 - 14:15 hod odpočinek, spánek dětí
14:15 - 17:00 hod odpolední svačinka, zájmová činnost, rozcházení dětí domů
dle počasí a roční doby ze školní zahrady

 

Třídy MŠ jsou homogenní (děti poslední rok před vstupem do ZŠ - v případě potřeby doplněny dětmi mladšími) a heterogenní (děti ve věku 3-5let). Této skutečnosti odpovídá celá organizace předškolního vzdělávání.
Třídy jsou uzpůsobené nábytkem i vybavením.                 
Paní učitelky se připravují na svou práci denně s důrazem na věkové složení třídy.
Kapacita jednotlivých tříd umístěných v MŠ je 26 dětí.
Celková kapacita MŠ  -  104 dětí.                       
                                        
Bc. Kadlecová Jana

Vnitřní režim MŠ

 


 

Režim dne jsou učitelky povinné pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

Číst dál...

Radílek MŠ

  


Provoz mateřské školy:  06:00 – 17:00

 

Telefon: 596 748 155

 

Strava                                                           

  • omluva den předem do 12:00 hod.
  • nahlášený oběd si můžete vyzvednout od 11:15 -11:30hod
  • bližší informace u ved. jídelny
  • při nástupu dítěte po nemoci (dlouhodobější absenci) je třeba den předem znovu ke stravování dítě přihlásit

Informujte nás

  • ihned o nemoci dítěte
  • o změně pojišťovny
  • o změně bydliště
  • o změně zaměstnání
  • o změně tel. čísel                                           

Oblečení

  • vhodné a vzdušné oblečení ( do třídy a na vycházku), kterému nebude vadit špína nebo poškození
  • vhodná obuv na pobyt venku
  • papuče s pevnou patou (ne pantofle či šněrovací boty)
  • náhradní spodní prádlo (uschováno v igel. sáčku)
  • pyžamo s našitými poutky
  • všechno oblečení je třeba podepsat nebo označit, aby nedošlo k záměně


Co by mělo dítě umět při nástupu do MŠ

Je nad lidské možnosti učitelky mateřské školy, aby byla vždy ku pomoci všem dětem najednou.

Je tedy nutné, aby děti před nástupem do školky zvládly některé dovednosti...

  • obléknout se a svléknout, obout a zout  (s případnými nedostatky pomůže učitelka)
  • poznat svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení jeho věcí
  • poznat si své oblečení a obuv
  • samostatně jíst a pít
  • umýt si ruce, vyčistit zuby, utřít se do ručníku
  • používat záchod
  • vysmrkat se
  • bezpečně chodit po schodech
  • uklidit po sobě hračky a pracovní nástroje

 

Nadstandartní programy programy naší MŠ (dle zájmu  dětí a rodičů)

  • „Malý šikula“ – keramika
  • "Jóga" 
  •  "Dance crew" - taneční školička
  • "Angličtina s úsměvem"
  • Klub maminek"
  • plavání

 

 

 




© 2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace | Webdesign: Lukáš Stankovič.