Vyhledávání

Úplata za zájmové vzdělávání


Úplata za zájmové vzdělávání – školní družina pro školní rok 2017/2018

 

V souladu s § 14 Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb. byla stanovena výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na 160,--Kč/měsíčně.

Měsíční úhrada je splatná nejpozději poslední den předcházejícího kalendářního měsíce, za který je úhrada prováděna, a hradí se na bankovní účet školy č.19- 9916080267/0100 převodem nebo složenkou, kterou rodiče obdrží každý měsíc. 

Při každé platbě je nutné uvádět variabilní symbol přidělený vždy nově na každý školní rok (u trvalých příkazů je nutno změnit v.s. dle školního roku). Úhradu je možno provést rovněž na delší časové období např.několik měsíců nebo celý šk.rok. Pozor - na počátku školního roku je nutno zadat dvě platby - na září a říjen.

 

Úhradu je nutné provést také v měsíci, kdy dítě ŠD nenavštěvuje, ale je stále přihlášeno. Přerušení platby je možné pouze tehdy, pokud zákonný zástupce dítě ze ŠD písemně odhlásí.

Pokud zákonný zástupce v zákonném termínu zájmové vzdělávání neuhradí, bude dítě od 1. dne následujícího měsíce ze zájmového vzdělávání vyloučeno.

Provozní doba školní družiny

 


pondělí až pátek 

 

06:00 - 07:45h

11:40 - 16:30h
© 2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace | Webdesign: Lukáš Stankovič.