Vyhledávání

Čtu, rozumím, komunikuji - projekt OP VK (Výzva č. 56)

 

 

 

Náš projekt "Čtu, rozumím, komunikuji" byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byl zaměřen na rozvoj těchto klíčových aktivit:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a štenářské gramotnosti
  2. Zahraniční jazykový pobyt pro učitele
  3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Realizace projektu po přípravě a organizačních krocích započala v září 2015 a byla ukončena v polovině prosince 2015.

Žáci tříd I. B, III. B, IV. B a V. své čtenářství a čtenářskou gramotnost rozvíjeli pod vedením třídních učitelek ve čtenářských dílnách. Proběhlo celkem 37 čtenářských dílen, žáci 2. třídy, kteří jsou na počátku své čtenářské dráhy dokončí čtenářské dílny v 1. pololetí kalendářního roku 2016.

Pro podporu čtenářství bylo v rámci projektu zakoupeno 500 titulů knih žákovské knihovny a 26 ks odborné literatury. Mnohé knihy byly využity právě ve zmíněných čtenářských dílnách a nyní jsou k dispozici všem žákům školy.

Další dvě šablony umožnily Mgr. Aleně Neslaníkové absolvovat 14 denní zahraniční jazykový kurz v anglickém městě Bournemouth. Pro zahraniční jazykově-vzdělávací kurz bylo vybráno 12 žáků 8. a 9. ročníku. V říjnu strávili za pedagogického doprovodu Mgr. Neslaníkové týden v Londýně, kde absolvovali hodiny výuky na UIC English, London - Greenwich, part of Oxford International Education Group. Další část pobytu věnovali poznávání Londýna a okolí. Své jazykové dovednosti mohli rozvíjet také po ukončení společných částí zájezdu, protože byli ubytováni v hostitelských rodinách.

http://www.zskosmonautu13.cz/index.php/aktuality-ze-skoly/551-coze-do-anglie-ja-to-je-vtip


 
© 2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace | Webdesign: Lukáš Stankovič.