Vyhledávání

Školní mléko

Happy snack

Odpoledne na koloběžkách


Ve středu 11. 10. 2017 závodili žáci 1. a 2. tříd v tradiční Koloběžkiádě. Všichni soutěžící se snažili a své koloběžky hnali do cíle jako o závod. 

Mezi žáky 2. tříd byla nejrychlejším jezdcem Karin Lukačíková z 2. B  , která obhájila své prvenství z loňského ročníku. Gratulujeme ji. 

Další dvě místa na bedně už patřila žákům 2. A. Na druhém místě se skončila Terezka Bárová  a třetí místo obsadil Alex Rácz . I jim patří velké gratulace  .

Všichni vyhráli, protože projeli cílem a s malou odměnou a účastnickým listem se spokojeně rozešli domů.

http://kosmonauti13.rajce.idnes.cz/Kolobezkiada_2017/ 


 

Běh naděje


Běh naděje 2017 se inspiroval úspěšnou mezinárodní akcí Běh Terryho Foxe a je svým rozsahem zcela mimořádnou humanitární akcí zaměřenou na podporu výzkumu rakoviny spojená s veřejnou sbírkou.

Běh naděje je sportovně společenská akce (založená na běhu, pochodu, jízdě na kole, kolečkových bruslích, atd.) organizovaná dle Principů pořádání BN a její pořádání není omezeno teritoriálně, ani věkově. Zdůrazňuje význam prevence nejen tohoto onemocnění, ale i jiných civilizačních chorob.

Ve čtvrtek 21. 9. 2017 jsme se zúčastnili tradičního Běhu naděje v Bělském lese i my žáci 2. A. Na podporu výzkumu rakoviny jsme předali příspěvek a celou trasu jsme s radostí odběhli. Kluci si vyzkoušeli i střelbu ze vzduchovky a luku, děvčata tvořila výrobky z papíru. I přes nepřízeň počasí se nám v lese líbilo a těšíme se společně na další ročník.

žáci 2. A

http://kosmonauti13.rajce.idnes.cz/Beh_nadeje_2017/ 


 

Vítězství v Hello Games


Určitě s velkou radostí budou děti  naší školy vzpomínat na středu 14. 6. 2017, kdy si díky svým znalostem a dovednostem vybojovaly v soutěži Hello Games fantastické 1.místo!!!

Soutěž, které se již tradičně účastníme, se konala stejně jako vloni v oblasti Dolních Vítkovic v prostorách známé U6.

Letos naši školu reprezentoval tým v tomto složení:

1. František Fabian 2.tř. - Hra na hudební nástroj

2. Lenka Srpová (3. A) a Šimon Tejkal (3. B) - Mladý zdravotník

3. Stela Srpová a Lada Srpová (obě 4. A) - Zábavná matematika

4. Eliška Adámková (5. A) - Spelling Race

Všichni podali výborné výkony nejen ve svých osobních disciplínách, ale i v té týmové, sportovně zaměřené. Děti jezdily slalom na koloběžkách, střílely z luku a nechyběl ani hod na koš.

5. ročník soutěže zná svého vítěze, z 25 zúčastněných škol jsme byli nejlepší. Jsme na naše šikovné děti moc hrdí a přejeme jim mnoho takových úspěchů.

Velké poděkování za doprovod a psychickou podporu patří paní vychovatelce Zymové a děvčatům z 9. třídy.

 http://kosmonauti13.rajce.idnes.cz/Hello_Games_2017/ 


 

Sportovní den oslavou Dne dětí


1. červen patří dětem a právě na tento den připravili učitelé tělesné výchovy spolu s žáky 9. třídy pro ostatní děti dopoledne plné sportu.

Žáci prvního stupně se utkali v přehazované a atmosféra na turnaji byla velkolepá.

V kategorii 1. ročníku zvítězila třída 1.A, druhé místo obsadila 1.B.

Kategorii 2. – 3. ročníků vyhrála 3.B, druhá byla 3.A a třetí skončila 2. třída.

V kategorii 4. – 5. ročníků triumfovala 4.A, druhé místo obsadila 5.B a třetí se umístila 4.B.

 

Na žáky druhého stupně čekaly tradiční i méně tradiční soutěže na stanovištích. Kluci a holky byli vyhodnoceni zvlášť, a to vždy v rámci daného ročníku. Své dovednosti v jednotlivých disciplínách předvedli i učitelé. 

Odměny pro všechny zúčastněné finančně zajistilo SRPŠ.

 

Mgr. Zuzana Míčková, vyučující Těv

http://kosmonauti13.rajce.idnes.cz/Sportovni_den_oslavou_Dne_deti/ 


 

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře (2017)


V úterý 30. května 2017 se ve výškovické pobočce Městské knihovny Ostrava sešli naši prvňáčci.

Hrdě se přidali k velké rodině čtenářů a vstoupili do čtenářského řádu. Radost měli nejen oni, ale také jejich blízcí, kteří je doprovodili.

Celou akci organizačně i finančně zajistilo SRPŠ. Děkujeme.

http://kosmonauti13.rajce.idnes.cz/Pasovani_na_ctenare_2017_-_1._A/ 


 

 

Proběhla jarní sběrová akce 2017

Od 2. do 18. května 2017 proběhla jarní sběrová soutěž. Zapojilo se do ní 206 žáků, kteří nasbírali celkem 13 095 kg papíru,  z toho 1 176 kg učitelé a zaměstnanci školy. 

Děkujeme všem žákům, učitelům i zaměstnancům školy, kteří se do akce aktivně zapojili nebo pomáhali při její organizaci. 

 

 

 

 

 

Výsledky:

  1. stupeň  10 086 kg          
  2. stupeň    3 009 kg          
               
1. st./třídy     Ø kg/žák           2. st./třídy      Ø kg/žák
 1.  4. A  73,92       1.  7. A 60,63
 2.   3. B 68,75       2.   6. 51,11
 3.  4. B 57,39       3.  9. 10,24
               
1. st./jednotlivci         2. st./jednotlivci    
 1.  Alexandr Piko (3. A) 340 kg      1.  Lukáš Knopp (6.) 424 kg
 2.  Simon Filipský (3. B) 302 kg      2.   Eliška Tóthová (6.) 402 kg
 3.  Barbora Vaculová (1. A) 294 kg      3.   Lucie Klásková (6.) 173 kg

 

 Mgr. Karla Blažejová, metodik environmentální výchovy


 

Přírodovědná soutěž žáků 1. stupně pro šk. rok 2017

Letošní přírodovědná soutěž pro děti z 1.stupně proběhla od 3. do 17. května 2017.

Zúčastnili se jí žáci 2. – 5. tříd. Děti měly za úkol rozeznat 26 přírodnin a jejich názvy dopsat do tajenky. Nejvíce soutěžící zápolili s lišejníkem, bavlníkem, jehnědami a pohankou. Ti, kteří vše doplnili správně si mohli přečíst moudro : „Cokoliv příroda říká, je moudré“.

Nejlepšími znalci přírody  byli v první kategorii Lucie Knotková a Jakub Hrozek z 2. třídy a Žaneta Grygarová ze 3.B. Ve druhé kategorii to byla Klára Bartošáková, Lada Srpová a Michaela Sniegonová – všechny ze 4.A.

Výhercům gratulujeme a těšíme se na příští rok.

Mgr. Dagmar Šedlbauerová


 

 

 
© 2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace | Webdesign: Lukáš Stankovič.