Vyhledávání

Adopce na dálku

Základní informace


Zakladatelem a provozovatelem tohoto projektu je Diecézní charita ostravsko-opavská. Naše škola se podílí na projektu od školního roku 2005/2006. Na Ukrajině žije mnoho dětí ve velmi špatných hmotných i morálních podmínkách. Tento způsob adopce spočívá v tom, že si zájemce vybere dítě, kterému bude finančně pomáhat.

 

Finanční dar je využit na:

  •     pokrytí nákladů na vzdělání (školní pomůcky, oblečení, stravu, jízdné do školy, koleje apod.)
  •     zdravotní péči (léčba, léky, zdravotní pomůcky apod.)
  •     pokud adoptované dítě nemá rodinu, je mu také zajištěno ubytování a strava v dětském domově nebo v náhradní rodině
  •     u malých dětí, které nenavštěvují školu - na náklady související s pokrytím základních životních potřeb (strava, pleny, léky apod.)

 

Rozdělení daru:

  •     65% - dostane přímo dítě
  •     30% - do společného fondu dětí (hrazení spol. akcí, zdravotních zákroků aj.)
  •     5% - režie projektů


Požadovaná částka je 6 000 Kč ročně na jedno dítě, zdroje financování naší školy - 3000 Kč ze sběrové akce (příspěvek žáků školy), 3000 Kč příspěvek  pracovníků školy.

 

Irina Ivanina Pop – adopce v období let 2005-2007 (adopce ukončena vzhledem ke zlepšení ekonomické situace rodiny)

Viktor Viktorovič Lypej – od roku 2008

 
© 2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace | Webdesign: Lukáš Stankovič.